راهنمای تنظیمات وایرلس مودم ایرمستر ۳۱۰۰v مبین‌ نت

در این آموزش تصویری سعی شده است مرحله به مرحله مشترکین گرامی مبین‌نت از طریق گوشی همراه و یا لپتاب نام و رمز وایرلس مودم خود را تغییر دهند. مراحل مشخص شده در تصاویر زیر را با توجه به توضیحات هر عکس در زیرش دنبال کنید.

۱- ابتدا مرورگر خود را باز کرده و در آدرس باز مرورگر آدرس ۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۱ را تایپ کرده و اینتر بزنید.

۲- در صفحه‌ی باز شده در قسمت username کلمه‌ی admin را با حروف کوچک تایپ کنید.

۳- در قسمت Password رمز عبور به کنسول مودم را تایپ کنید که به صورت پیشفرض کلمه‌ی admin با حروف کوچک است.

۴- در انتها بر روی «ورود به سیستم» کلیک کنید.

۵- از منوی سمت چپ گزینه‌ی Wi-Fi Configuration را انتخاب نمایید.

۶- سپس مطمئن شوید که در صفحه‌ی باز شده در منوی بالایی گزینه‌ی Network Settings انتخاب شده باشد.

۷- گزینه‌ی Wi-Fi Radio Status فعال و غیرفعال بودن وایرلس را مشخص می‌کند. که اگر تیک داشته باشد یعنی وایرلس مودم روشن است.

۸- گزینه‌ی Network Name همان نام وایرلس مودم شماست. نام دلخواه خود را وارد نمایید.

۹- گزینه‌ی Password رمز وایرلس مودم شما است. رمز مورد نظرتان را وارد نمایید. (بهتر است برای امنیت بیشتر رمزتان توام شامل اعداد و حروف باشد)

۱۰- مودم‌های ایرمستر ۳۱۰۰V دارای دو عدد SSID یا به عبارتی دارای دو عدد نام وایرلس هستند که در دستگاه‌هایی مانند تلفن همراه و لپتاپ و … اگر وایرلس مودم روشن باشد هر دو تای این SSID ها را پیدا خواهد کرد. کادر مشخص شده در بخش ۱۰ مربوط به نام وایرلس و تعیین رمز SSID2‌ می‌باشد که می‌توانید آنرا نیز تغییر دهید و یا با Disable کردن گزینه‌ی Enable 2nd SSID نام وایرلس دوم مودم را به کل غیرفعال نمایید.

۱۱-  گزینه‌ی Security Mode نوع امنیت وایرلس شما را تعیین می کند که بهتر است به صورت پیشفرض بر روی  WPA-PSK/WPA2-PSK قرار بگیرد.

۱۲- گزینه‌ی Maximum STAs تعداد دستگاه‌هایی که می‌توانند به صورت وایرلس به مودم متصل شوند را تعیین می‌کند. که اگر عدد ۰ درج شده باشد یعنی تا ۳۲ دستگاه می‌تواند به مودم متصل شوند.

۱۳- بعد از تعیین تغییرات، برای اعمال تنظیمات جدید بر روی Apply کلیک کنید.

تبریک می‌گوییم. شما توانستید نام و رمز وایرلس مودم خود را تغییر دهید. با در صورت مواجهه با هر گونه مشکلی با تلفت ۱۵۷۵ بخش پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.

راهنمای تنظیمات وایرلس مودم SLC-130 مبین‌ نت

در این آموزش تصویری سعی شده است مرحله به مرحله مشترکین گرامی مبین‌نت از طریق گوشی همراه و یا لپتاب نام و رمز وایرلس مودم خود را تغییر دهند. مراحل مشخص شده در تصاویر زیر را با توجه به توضیحات هر عکس در زیرش دنبال کنید.


۱- ابتدا مرورگر خود را باز کرده و در آدرس باز مرورگر آدرس ۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۱ را تایپ کرده و اینتر بزنید.

۲- در صفحه‌ی باز شده در قسمت username کلمه‌ی admin را با حروف کوچک تایپ کنید.

۳- در قسمت Password رمز عبور به کنسول مودم را تایپ کنید که به صورت پیشفرض کلمه‌ی admin با حروف کوچک است.

۴- در انتها بر روی «ورود به سیستم» کلیک کنید.

۵- در صفحه‌ی باز شده از منوی سمت چپ گزینه‌ی Settings را انتخاب فرمایید.

۶- در زیر منوی باز شده گزینه‌ی Network را انتخاب نمایید.

۷- دوباره در زیر منوی باز شده گزینه‌ی WiFi Configuratin را انتخاب نمایید.

۸- در صفحه‌ی باز شده گزینه‌ی Enable / Disable WiFi فعال و غیرفعال کردن وایرلس مودم را تعیین می‌کند که اگر بر روی Enable باشد یعنی وایرلس مودم روشن است.

۹- مودم‌های SLC-130 دارای دو عدد SSID یا به عبارتی نام وایرلس هستند که در دستگاه‌هایی مانند تلفن همراه و لپتاپ و … اگر وایرلس مودم روشن باشد هر دو تای این SSID ها را پیدا خواهد کرد. که در این تصویر ما تغییر نام و رمز وایرلس SSID 1 را شرح می دهیم.

۱۰- گزینه‌ی Network Name همان نام وایرلس مودم شماست. نام دلخواه خود را وارد نمایید.

۱۱- گزینه‌ی Wireless Security نوع امنیت وایرلس شما را تعیین می کند که بهتر است به صورت پیشفرض بر روی  WPA-PSK/WPA2-PSK Mix قرار بگیرد.

۱۲- گزینه‌ی Network Key رمز وایرلس مودم شما است. رمز مورد نظر را وارد نمایید. (بهتر است برای امنیت بیشتر رمزتان توام شامل اعداد و حروف باشد)

۱۳- در انتها برای ذخیره‌ی تغییرات بر روی گزینه‌ی Apply‌ کلیک کنید.

تبریک می‌گوییم. شما توانستید نام و رمز وایرلس مودم خود را تغییر دهید. با در صورت مواجهه با هر گونه مشکلی با تلفت ۱۵۷۵ بخش پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.